SER Elektronik Sistemler Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

İlkbahar Mah 616 Sok. No 7/A Oran-Çankaya/Ankara
0312 446 45 73       0312 446 37 85      erhan@ser.net.tr, syilmaz@ser.net.tr      www.ser.net.tr

SER, 2002 yılında özgün hizmet sunumu tasarımlarıyla, Türkiye'de telekomünikasyon pazarında hizmet sunumunda yenilikçi yaklaşımlar yaratmış, bu pazara alternatif uzun dönemli telsiz kiralama vb. gibi inovatif ürünleri kazandırmış ve Türkiye'nin telsiz haberleşme alanında analog sistemlerden sayısal tabanlı haberleşme sistemlerine geçişinde öncü olmuştur.
 
SER, haberleşme elektroniği alanında Türkiye'nin en inovatif Ar-ge'sine ve dünya standartlarında üretim tesis ve standartlarına sahiptir.
 
Telsiz ürünleri ve kiralama hizmeti konusunda Türkiye'nin 20'dan fazla ülkeye üruün, teknoloji ve hizmet ihraç eden pazar lideri markasıdır.
 
SER, Türkiye İhracatçılar meclisi verilerine göre 2015 yılı sonuçlarına göre İletişim hizmetleri ihracında Türkiye'de 5. olarak seçilmiştir.
 
SER, kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası düzeydeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip eden, şeffaflık ve etik değerleri esas alarak doğrulanabilir ve açıklanabilir bir yapının oluşturulduğu, çalışanların mesleki yeterliliklerinin yanı sıra çözüm odaklı yaklaşımlar için inisiyatif kullanan bir çalışan profiline sahip bir şirketler grubu haline gelmiştir.
 
SER 'in başarısı telekomünikasyon gibi yüksek teknolojiye dayalı, yüksek oranda yatırıma ihtiyaç duyulan ve az sayıda gelişmiş ülkenin bulunduğu bir sektörde, dünya devi üretici firmalarla kendi alanında Ar-ge yaparak rekabet edebilecek bir ulusal firma yaratması şeklinde ölçülenebilir.

 
Grup şirketlerinden OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Ltd. Şti. ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sayfasında yayınlanan Kullanım Hakkı Yetki Belgeleri listelerine göre OKTH (Telsiz haberleşme altyapı kiralama) sektöründe de Türkiye'nin açık ara Pazar lideridir.

Certificates

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
OHSAS 18001
CMMI
CE Belgesi
Contact Information