Dernek Üyeliği

 OSSA'ya üye olmanız için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Dernek üyeliği ve temsile yetkili kişinin atanması konusunda firma antetli kağıdına basılı şirket yönetim kurulu kararı
  • Şirket vergi levhası fotokopisi
  • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi yayını
  • Temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Temsile yetkili kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Kapasite raporu
  • Savunma ve havacılık sektörüne hizmet veya üretim yaptığını gösterir belge (Fatura Örnekleri)
  • Eksizsiz doldurulmuş, imzalı ve kaşeli Başvuru Formu
  • Sanayi Sicil Belgesi

OSSA'ya üyelik kabul kararı yönetim kurulumuzca verildikten sonra OSSA üyelik aidatı ve ilk giriş aidatı OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği hesabına yatırılarak dekontun bir kopyası OSSA'ya iletilecektir.

Dernek Üyeliği Başvuru Formu'na aşağıdan ulaşabilirsiniz. Doldurduğunuz formu diğer belgelerle bize ulaştırdığınzı takdirde başvurunuz  değerlendirmeye alınacaktır.

 

Related Documents