Uzay Alanında Milli Kapasite Geliştirilecek

Ekleme Tarihi 6.02.2020

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ni (OSSA) ziyaret eden Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, “OSSA bizim için önemli. Uzay alanında yapılabilecek çok fazla iş var. Uzay alanında milli kapasitemizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’ni (OSSA) ziyaret etti.

Kümelenmelere önem verdiklerini ve temasa geçtiklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, “OSSA bizim için önemli. OSSA’nın teknik kabiliyetlerini öğrenmek ve iş birliği imkanlarını belirlemek istiyoruz. Uzay alanında yapılabilecek çok fazla iş var. Uzay çalışmaları sürecinde firmaları yönlendirmek ve desteklemek istiyoruz. Diğer kümelenmelerle de görüşeceğiz.” dedi.

Kümelenmelerin kabiliyetleri tanınacak

Ajans olarak uzayla ilgili bütün süreçleri hedeflediklerini anlatan Serdar Hüseyin Yıldırım, uzay ile ilgili on binlerce komponent üretildiğine dikkat çekerek, “Biz kümelenmelerin kabiliyetlerini bileceğiz ki ihtiyaçlarımızı bu şekilde gidermek için kümelenmelerle çalışalım. Üretimde havacılık kalite standartları sağlanabiliyorsa uzayda da bu yapılabilir. Üyeleriniz yeni bir üretim kabiliyeti kazandığı zaman bizi haberdar edin. Uzay alanında milli kapasitemizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.” değerlendirmesini yaptı. 

Yurt dışına odaklandık

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, küme üyesi üreticilerin dünya havacılık sanayi standartlarında istenen AS 9100 gibi kalite ve sertifikasyon belgelerine sahip olduğunu kaydetti.

Üyelerinin yetkinliklerini ve yeterliliklerini geliştirmek için çalıştıklarını kaydeden Ertuğ, “Odağımızı yurt dışına yönlendirdik. Küresel firmalardan nasıl daha fazla iş alabiliriz ve iş potansiyelini nasıl değerlendiririze odaklandık.” dedi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ajans Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’a; OSSA üyeleriyle bir araya gelebilecekleri, firmaların üretim yeteneklerini yakından tanıyabilecekleri, en kısa sürede bir bilgilendirme toplantısı düzenleme önerisinde bulundu.

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında

Resmi Gazete’de yayınlanan 23 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde görev ve yetkileri belirlenen Türkiye Uzay Ajansı, ülkemizin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yüretecek.

Ajans, havacılık ve uzay sanayinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; uzay ve hava araçları ile uzay yer sistemleri alanında her türlü tasarım, analiz, üretim, test, operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini yapacak.

Kamu kurumları ve özel sektör tarafından uzaya gönderilecek uzay araçlarının Türkiye’den fırlatılması sağlayacak Ajans, aynı zamanda söz konusu işlemlerle ilgili gerekli izinleri vererek kayıt altına alacak.