Üniversite - Sanayi İş Birliği Komitesi

Komite Sorumluları: Taha KÜÇÜKPAZARLI, Emir Ahmet ATEŞ, Münir ERTUĞ AMAÇ

  • Üniversite – Sanayi İş Birliklerinin geliştirilmesi,
  • Üniversiteler, TTO ve Teknoparklar ile iletişim içinde olarak; teknolojik gelişmelerin ve artan kabiliyetlerin neticesinde mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve milli projelere entegrasyonu veya yeni projeler oluşturulması,
  • Teknolojik ürün, tasarım veya kabiliyetlerin sanayide uygulanabilirliği gibi konularda çalışmalar yürütülmesi,
  • TTO ve Teknoparklar ile sanayiye entegre teknolojik ürün veya tasarım seviyesinde projeler geliştirilmesi,
  • SSB, MSB ve iştiraki kurum ve firmalar ile görüşülerek milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında detaylı bilgi talep edilmesi,
  • OSSA üyesi firmaların kabiliyetleri doğrultusunda bu kurumlara geri bildirimde bulunulması,

Komitenin görevleri arasında olacaktır.