İletişim ve İş Birliği Komitesi

Komite Sorumluları: İbrahim YARSAN, Devrim EROL, Emre FİDAN

AMAÇ

  • OSSA üyeleri ve paydaşları arasında sürdürülebilir iletişim ve iş birliğini oluşturmak,
  • OSSA firmalarının diğer savunma ve havacılık kümelenmeleri ile iş birliğini arttırmak,
  • OSSA firmalarının ilgili devlet kurumları (SSB, MSB, Askeri Fabrikalar vb.) ve ana yükleniciler ile iş birliğini arttırmak,
  • OSSA’nın farklı alanlardan sektörel kümelenmeler ile de sürdürülebilir bir iletişim ve işbirliği oluşturmasını sağlamak,
  • Savunma sanayi ve havacılık sektöründe ortak sorunların belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve ilgili makamlara iletilmesini sağlamak,
  • Kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamak,

Komitenin görevleri arasında olacaktır.