Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :

Savunma ve Havacılık Sektörlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerli üretimin payını artırmak.

 

Vizyonumuz:

Küme üyesi KOBİ’leri uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek.