Kobi Strateji Geliştirme ve Devlet Destekleri Komitesi

Komite Sorumluları: Münir ERTUĞ, Utku KARACA, Durali EKİCİLER

AMAÇ

  • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  • KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,
  • URGE projelerine ilişkin değişen mevzuat, destek kapsamları, yönergelerin takibi ilgili konularda üyelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
  • URGE projelerine ilişkin değişen mevzuat, destek kapsamları, yönergelerin raporlamaların yapılması,
  • Devlet ve ana sanayi özelinde belirlenecek mevzuat ve politikaların eğer istenirse ön değerlendirme yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirilmesi.
  • İlgili destek makamları (TÜBİTAK, KOSGEB, SANAYİ BAKANLIĞI, SSB vb.) tarafından projeler ile ilgili yayınlanan güncellemelerin takibi,
  • Yeni projeler hakkında üyelerin bilgilendirilmesi,
  • Üye firmaların ortak olarak projelere dahil olması adına teşvik edilmesi,

Komitenin görevleri arasında olacaktır.