İhracat ve Tanıtım Komitesi

Komite Sorumluları: Devrim EROL, Utku KARACA, Hakan ATALAY

AMAÇ

  • OSSA üyesi firmaların ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmeleri adına URGE projelerine, proje içerisindeki faaliyetlere ve ICDDA etkinliklerine katılımlarının artırılmasının sağlanması,
  • İhracat gerçekleştiren üyelerimizin bilgi, birikim ve deneyimlerinden yola çıkarak savunma ve havacılık alanındaki ihracata yönelik gelişmeler, destekler, karşılaşılan zorlukların, fırsatların görüşülüp düzenli olarak raporlanması,
  • Üyeler ile paylaşılması ve gerektiğinde ilgili makamlara çözüm önerileri sunulması,
  • Katılım sağlanacak fuar, organizasyon ve B2B ikili iş görüşmelerinin takip edilmesi, tanıtım materyallerinin firmalar ile bire bir görüşmeler yaparak güncellenmesi,

Komitenin görevleri arasında olacaktır.