Eğitim / Yetkinlik Geliştirme Komitesi

Komite Sorumluları: Taha KÜÇÜKPAZARLI, Durali EKİCİLER, Emre FİDAN

AMAÇ

  • Üyelerimizin ve sektörün ihtiyacı olan Nitelikli Personel Yetiştirilmesi ve İstihdamı,
  • Kalite yönetim sistemleri,
  • ERP sistemleri ve teknik ve idari eğitimler vb. eğitimlerin belirlenmesine, düzenlenmesine ve üyelerin katılımının artırılması,
  • İlgili kurum ve STK’lar (KALDER, Makine Mühendisleri Odası vb. dernek ve vakıflar) görüşmeler ve iş birlikleri gerçekleştirerek stratejik hedefler, bu konudaki politikalar ve eylem planlarının oluşturulması,

Komitenin görevleri arasında olacaktır.