Üye Firmalarımız ile İstişare Toplantılarımız Devam Ediyor

Ekleme Tarihi 12.03.2022

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üye istişare toplantılarına devam ediyor. Düzenli olarak üyeleriyle bir araya gelen ve çalışmalarını istişare eden OSSA, bu toplantılarla üyeler arasındaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesini hedefliyor.

OSSA, OSTİM OSB Konferans Salonu’nda düzenlediği istişare toplantılarıyla üyeleriyle bir araya geliyor. Toplantılarda küme üyeleri, firmalarını tanıtan sunumlarla OSSA içindeki iş birliği ekosisteminin geliştirilmesine katkı veriyor.

OSSA Koordinatörü Dr. Uğur Aydın, toplantıya katılan firmalara, kümenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2022 yılında planladıkları çalışma programını da anlatan Aydın, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri’nin (ICDDA) 5. Etkinliğinin 2022 yılı 12-14 Ekim tarihinde düzenleneceğini bildirdi.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, üyelerinin arasında iş birliği ve güç birliğini artırmayı hedeflediklerini ve istişare toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’de Ankara’da doğal olarak oluşan savunma sanayii ekosistemine dikkat çekti. 

İstişare toplantısında KOSGEB, Ankara Kalkınma Ajansı, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer OSSA üyelerine sundukları destek ve hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdem Koçoğlu, Ajansın yatırım desteklerini anlattı. 

KOSGEB OSTİM Müdürü Hasan Şenel, KOSGEB’in sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama İş Başı Eğitim ve Mezun İlişkileri Müdürü Ayşenur Irkılata Erol, firmalarla iş birliği halinde stajer ve insan kaynakları yönetiminde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörü Günday Çakıroğlu, dış ticaret konusunda firmalara yönelik sundukları hizmetleri anlattı.

OSTİM İstihdam Ofisi Yöneticisi Nazlı İpek Er, firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının bulunması ve yetiştirilmesi konusunda ücretsiz hizmet sundukları söyledi. 

OSTİM OSB Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticisi Çağlar Öngüner, OSTİM'de başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

İlgili Görseller