Taha Küçükpazarlı, Savunmada "Dijital İkiz"in Önemini Vurguladı

Ekleme Tarihi 13.11.2023

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Küçükpazarlı Havacılık ve Uzay (KPA) Genel Koordinatörü Taha KUCUKPAZARLI'nın katılım sağladığı TRT Haber canlı yayınında savunma ve havacılık sektörünün güncel durumu görüşüldü.
Küçükpazarlı, savunmada "dijital ikiz" konusunda yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7129803095886151680