SSM EYDEP Eğitimleri, OSSA Kümelenmesi ev sahipliğinde başladı.

Ekleme Tarihi 17.03.2017

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından, sanayi içerisinde faaliyet gösteren firmaların savunma sektörüne nitelikli tedarikçi olabilmelerini teminen, durum analizlerinin yapılması ve gelişme planlarının oluşturulması amacıyla “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Projesi (EYDEP)” başlatılmıştır.

Proje kapsamında, savunma, havacılık ve uzay firmalarının değerlendirmelerinin yapılması ve bu firmaların savunma sektörü projelerinden daha nitelikli pay alabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca proje sayesinde yeni yatırımlar, teşvik modelleri ve teknolojik gelişim stratejileri; daha kolay tasarlanabilecek ve uygulanabilecektir.

EYDEP sürecinde, savunma sanayiinde ana yüklenici olan firmaların ve SSM’nin ilgili personeli, denetçi olarak eğitilecek ve görev yapacaklardır. Bu kapsamda ilk eğitimler; Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde, Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) ev sahipliğinde başlamıştır. Aylık programlı eğitimler, SSM tarafından belirlenmektedir ve T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Vakıf şirketleri, ilgili Küme ve dernek çalışanları eğitimlere katılmaktadır.