Seyir Savunma A.Ş.

İvedik OSB Mahallesi Melih Gokcek Bulvari, No: 18/33 (Eminel Is Merkezi) Yenimahalle - Ankara / TURKIYE
0312 280 8282       0312 280 82 85      Selcuk.kocak@seyirsavunma.com.tr, info@seyirsavunma.com.tr      www.seyirsavunma.com.tr

Hakkımızda

Savunma sanayi ve havacılık alanlarında özgün milli sistemlerin geliştirilmesi ve mevcut platformlar ile alt sistemlerin bakım/onarım ve idamesi konularında hizmet vermek üzere 2013 yılında kurulmuştur. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Teknopark bölgesinde Ar-Ge ofisini açmış olan şirketimiz halen bu ofiste Ar-Ge Faaliyetlerini icra etmekte ve İvedik OSB.’de yer alan atölyesinde üretim faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışı bağımlılığını en aza indirmek amacı ile TSK envanterinde yer alan platformların ve alt sistemlerinin bakım onarım ve idame faaliyetlerinin yanı sıra özgün sistelerin geliştirilmesi için, milli mühendislik çalışmaları, mekanik, elektronik, elektromekanik ve elektrokimya alanlarında tasarım, üretim, test/doğrulama, kullanıcı ve bakım eğitimleri ile entegre lojistik destek faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Kabiliyetlerimiz

Mekanik Tasarım ve Üretim

Elektronik Tasarım ve Üretim

Hidrolik ve Pnömatik Sistem Tasarım ve Üretim

Sualtı Kablo ve Konnektör Tasarım ve Üretim

Shelter (askeri tip) Tasarım ve Üretimi

Sertifikaları

ISO 9001
Tesis Güvenlik
İletişim Bilgileri