Savunma Sanayi KDM Kuruluş Protokolü

Ekleme Tarihi 4.05.2013

Savunma Yan Sanayi’nde faaliyet gösteren firmaları daha etkin ve daha üst noktalara taşıyabilmek amacıyla oluşturulan “KOBİ Danışmanlığı Merkezi”nin kuruluş protokolü imzalandı.

 Savunma Yan Sanayi’nde faaliyet gösteren firmaları daha etkin ve daha üst noktalara taşıyabilmek amacıyla oluşturulan “KOBİ Danışmanlığı Merkezi”nin kuruluş protokolü imzalandı.

Savunma Yan Sanayi’nde faaliyet gösteren firmaları daha etkin ve daha üst noktalara taşıyabilmek amacıyla oluşturulan “KOBİ Danışmanlığı Merkezi”nin kuruluş protokolü imzalandı. Ostim’de Savunma Sanayi Müsteşarlığı himayesinde gerçekleştirilen imza töreninde Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ODTÜ Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Birand ve Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Ergeneman protokolü imzalayarak projenin hayata geçmesi için start verdiler. Projeye taraf kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversitelerden öğretim üyeleri, KOBİ temsilcileri ve çok sayıda davetlide protokolü takip etti.
Müsteşar’dan güç birliği vurgusu
Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, protokol töreni öncesinde yaptığı konuşmada KOBİ Danışmanlığı Merkezi projesinin önemine işaret ederek, “Önemli bir işbirliğinin temelini atıyoruz. Buradan daha büyük bir güç birliği çıkacak. Bu işbirliğinin zamanlaması da çok iyi. Ülke sanayi tabanından en etkin biçimde yararlanmalıyız. Buna ortam sağlaması açısından KOBİ Danışmanlığı Merkezi çalışması bizi son derece memnun etti” dedi. Türkiye’nin diğer bölgelerindeki savunma sanayi imalatçılarına da ulaşmayı hedeflediklerini belirten Müsteşar Bayar, “Bundan sonra KOBİ’ler daha sağlıklı bir yol çizebilecekler” diye konuştu.
Ostim her alanda göreve hazır
Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise imzalanan protokolün çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda üzerine eğildiğimiz kümelenme faaliyetlerimiz var. Firmalarımıza bir araya gelerek önemli işlerin altına imza atabileceklerini gösterdik. Ortaklaşa rekabet kavramını yerleştirmeye çalışıyoruz. Savunma sanayimizin firmalarımızın eksiklerini tamamlama noktasında da göreve hazırız. KOBİ Danışmanlık Merkezi çalışması da bu amacımıza uygun bir projedir. Bu mutluluğu bizimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
SASAD alt yüklenicilerin yanında
SASAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Ergeneman da Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, SASAD olarak bir süredir kuruluş çalışmaları sürdürülen KOBİ ve Yan Sanayi Danışmanlık Merkezi’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Ergeneman, KOBİ’lerin son yirmi yılda savunma sanayine önemli katkılar yaptığının altını çizerek, kurulacak danışmanlık merkezinin bu oranı daha da artıracağına inandığını söyledi. Savunma sanayi sektörünün vazgeçilmez parçalarından birisinin kurumsallaşmış alt yükleniciler olduğuna dikkat çeken Ergeneman, “KOBİ ve Yan Sanayi Danışmanlık Merkezi ile daha zorlu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.
Uluslararası standartta üretim
Protokole taraf ODTÜ Teknokent adına bir konuşma yapan ODTÜ Rektör Yardımcısı ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Birand ise, ODTÜ’nün kuruluşundan itibaren sanayiyle iç içe olduğunu dile getirdi. Birand, danışmanlık merkezi ile savunma sanayi projelerinde görev alan ana ve alt yüklenicilerin yeteneklerinin arttırılması ve etkin biçimde kullanılması için çalışmalar yapılacağının altını çizerek, “KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının sektörle bütünleşmesinin kolaylaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan iletişimin ve eğitimin sağlanması, savunma ürün ve hizmet üretim faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesinin desteklenmesi önem taşıyor. Bu kapsamda KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının yürütülen projelerle daha çok iş payı almalarını, insan kaynakları ihtiyacının ve ihracatı geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Merkez neler yapacak?
Protokol ile hayata geçirilecek olan Savunma Yan Sanayi KOBİ Danışmanlığı Merkezi (KDM), Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Stratejik Planı’nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla yayınlanan Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dokümanı’nda yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere; savunma sanayi sektörüne azami katkı sağlamalarını teminen sektörde faaliyet gösteren Ana Yüklenici, Alt Yüklenici, KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının uyum içerisinde iş yapma ve geliştirmeyi sağlayarak, firmaların sektördeki rolünü arttırmaya çalışacak.
Danışmanlık Merkezi ayrıca sektörel hedeflere ilişkin olarak KOBİ ve Yan Sanayi firmalarının bilgilendirilmesi ve bu konuda sempozyum, seminer, çalıştay, endüstri günü gibi etkinlikler ile eğitim çalışmalarının tertip edecek. Sektöre yönelik özgün çözümler üretebilecek, uluslararası rekabet edebilecek seviyeye ulaştırılması için yönlendirilmesi ve SSM tarafından KOBİ ve Yan Sanayi firmalarına kullandırılacak olan “Savunma Sanayi Destek Kredisi” hakkında rehberlik hizmeti verecek.