Savunma Kümelenmesi Dernekleşiyor

Ekleme Tarihi 4.05.2013

Dernekleşme ile ilgili olarak Küme Yürütme Kurulu Başkanı Mithat ERTUĞ şunları söyledi. Kümeyi kurduğumuz tarihten bu yana yaklaşık iki sene geçti. Bu süreçte bürokrasiyle uğraşmadan daha hızlı hareket edebilmek için kümenin tüzel kişiliği üzerinde hiç durmadık.

 Dernekleşme ile ilgili olarak Küme Yürütme Kurulu Başkanı Mithat ERTUĞ şunları söyledi. Kümeyi kurduğumuz tarihten bu yana yaklaşık iki sene geçti. Bu süreçte bürokrasiyle uğraşmadan daha hızlı hareket edebilmek için kümenin tüzel kişiliği üzerinde hiç durmadık.

Dernekleşme ile ilgili olarak Küme Yürütme Kurulu Başkanı Mithat ERTUĞ şunları söyledi.
Kümeyi kurduğumuz tarihten bu yana yaklaşık iki sene geçti. Bu süreçte bürokrasiyle uğraşmadan daha hızlı hareket edebilmek için kümenin tüzel kişiliği üzerinde hiç durmadık. Ancak gelinen bu aşamada kümenin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması için tüzel kişiliğinin oluşturulması gerekiyordu. Küme Yürütme Kurulu olarak değişik alternatifleri inceledik ve dernek yapısının küme için en uygun tüzel kişilik olduğuna karar verdik. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda 20 Nisan 2010 tarihli Küme Yürütme Kurulu toplantısında tüzüğün son halini onaylayarak dernek kurmak için gerekli çalışmalara başladık.
Kurulacak derneğin adı Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği olarak belirlendi. Dernek tüzüğü hazırlanırken kümenin hâlihazırdaki yapısına bağlı kalındı. 8 firma temsilcisinden oluşan Küme Yürütme Kurulu derneğin kurucu üyesi olarak görev yapacak. Dernek kurulma işlemlerinin tamamlanması ile küme üyesi diğer 60 firma da dernek üyesi olarak kayıt edilecek. Küme Yürütme Kurulu’nda bulunan SSM, KOSGEB, Ostim OSB, SaSaD, METUTECH, ASO, ATO, ODAGEM gibi destekleyici kurum ve kuruluşlar da Onursal Üye statüsü ile Dernek Yönetim Kurulu üyeliğine deva edecekler. Böylece mevcuttaki yapı korunarak dernek tüzel kişiliği oluşturulmuş olacak.
Kurulacak olan derneğin amaçları;
• Savunma ve havacılık sektörlerinde yerli üretimin payını artırmak,
• Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak,
• KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,
• Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek,
• Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,
• Kümelenme konusunda referans oluşturmak ve diğer kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmak, şeklinde belirlendi.
Derneğe üyelik için kümeye üye alırken aradığımız kriter yine geçerli olacak. Üyelik başvurusu yapan firmalarda havacılık veya savunma sanayine yönelik yeterli seviyede ürün ve hizmet üretme şartı aranmaya devam edilecek.
Yaklaşık iki yıldır yürüyen Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme çalışmaları, dernekleşme aşamasının tamamlanması ile kurumsal hale getirilecek. Hedefimiz Temmuz ayına kadar üye küme üyesi firmaların dernek üyelik işlemlerini tamamlayarak, derneği çalışır hale getirmektir.