Savunma KOBİ’leri Boyut Değiştirmeli

Ekleme Tarihi 31.01.2019

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sektöre yönelik üretim yapan KOBİ’lerin boyut değiştirmesi gerektiğini belirterek, “Tasarım, malzemenin, dizaynın beyin gücünün, beyin terinin de işin içine giderek daha fazla katılmasını temenni ediyoruz. Çok iyi metal işleyen tezgahların artık ülkemizde yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, işletme gelir-gider hesapları ve denetim kurulu raporları ayrı ayarı ibra edildi, 2019 - 2020 yılları faaliyetleri değerlendirilerek, tahmini bütçe karara bağlandı. Genel Kurulda ayrıca yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapıldı.

Genel Kurula; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AK Parti Önceki Dönem Grup Başkanvekili Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Dr. Celal Sami Tüfekçi,  Mustafa Murat Şeker, Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Genççan, SASAD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, SASAD Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Küçükseyhan, TUSAŞ, Roketsan ile çok sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi katıldı.

“Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önemli bir duruşu var”

Toplantının Divan Başkanlığını yapan OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, açılış konuşmasında sektörün ülkemiz için önemine ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) rolüne dikkat çekti.

OSSA’nın, savunma ve havacılık konusunda SSB’nin bilgisi, desteği ve katkılarıyla OSTİM’de bulunan firmaların öncülüğünde, rehberliğinde oluşturulduğunu söyleyen Aydın, “Kümelenme felsefesi; ülkemizin, bölgemizin, sektörün kalkınması için bizim keşfettiğimiz değil ama bizim inanarak ve tarihimizle, coğrafyamızla buluşturduğumuz ciddi bir model.” dedi.

Kümelenmenin Ahilik anlayışının bir örneği olduğunu dile getiren Orhan Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar batılıların Porter’ın teorisine göre kurgulanmış olsa da aslında kümelenme tam da bizim tarihimize uygun düşüyor. Hem aynı sektör içerisinde rekabet etmek, hem aynı sektör içerisinde iş birliği yapmak ve kendi kendini iyileştiren, geliştiren ve sanayicisine yol gösteren, onu hizaya getiren bir arka planı var. Dolayısıyla biz kümelenmeye tam inanarak çaba sarf ediyoruz.

OSSA bizim OSTİM’de ilk başladığımız kümelenmelerden biri. Bölgemizde ayrıca iş ve inşaat makineleri, savunma ve havacılık, medikal, enerji, kauçuk, raylı sistemler ve haberleşme teknolojileri gibi diğer kümelere de emek veriyoruz. Geçen sürede mukayese ettiğimiz zaman, yaptığımız işten fayda görmenin mutluluğunu da yakinen yaşıyoruz.  Kümelenmenin yanında duran Savunma Sanayii Başkanlığımızın da çok önemli bir duruşu var. Bizim yanımızda durmaları, yaptığımız bu işlere ‘Evet biz de bunun yanındayız’ demeleri yetiyor.”

“OSSA, köprü vazifesi gördü”

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, kümenin hız kesmeden çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Yakın geçmişe kadar savunma sanayiine yönelik neredeyse her şeyi ithal eden Türkiye’nin artık olgunluk dönemine girdiğinin altını çizen Ertuğ, “Sektörün büyüklüğü 3.5 milyar doları, yarattığı istihdam ise 50 bini geçmektedir. Sektör, KOBİ’lere de çok önemli fırsatlar ve imkânlar sunmaktadır. Savunma ve havacılık olarak tanımlanan toplam savunma sanayii cirosunun yüzde 30'unun, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan yan sanayi tarafından karşılanıyor olması da bu sektörde KOBİ’lerin önemini net bir biçimde ortaya koymaktadır. KOBİ’lerin desteklere erişimini sağlamak, seslerini duyurmak için OSSA kurulmuş ve köprü vazifesi görmüştür.” dedi.

En önem verdiği konunun Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA) olduğunu belirten Mithat Ertuğ şunları söyledi: “Bu etkinliğin KOBİ’lerimizin yurtdışına açılmasında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. 2 yılda bir düzenlenen etkinliğimizi bu yıl da alnımızın akı ile başarılı bir şekilde bitirdik. Her etkinliğimizin bir önceki etkinliğimizden daha başarılı olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Geri bildirimlerden aldığım bilgiye göre etkinliğimize bu sene 2.200 kişi katıldı. 60 ülkeden katılım sağladık; 5.700 adet kayıtlı iş görüşmesi yapıldı. Bu, bizler için gurur verici. Amacımız her etkinliğin bir öncekini gölgede bırakması, daha çok iş görüşmesi sağlanması; daha çok KOBİ’ye ulaşabilmek ve ihracatımızı artırabilmek. Arka planda 2 yıl boyunca canla başla çalışan bir ekip, OSTİM OSB’nin ve Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteği ile önümüze çıkan engelleri aştık ve yeni başarılara imzamızı attık.”

“Sektör Ankara için büyük bir katma değer yaratıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayiinin Başkent Ankara ve ülkemiz için en önemli sektörlerden olduğuna işaret etti. Baran, “Savunma sanayiinin Ankara için büyük bir katma değer yarattığını biliyorum. Savunma sanayii ihracatı 2 milyar doları aştı. Ankara’nın savunma sanayii ihracatında 2017 rakamları 748 milyon dolardı. 2018 rakamları 969 milyon dolar. Ankara hem 220 milyon dolar bu anlamda bir yılda cirosunu artırdı hem de bütün ülkenin savunma sanayii anlamındaki cirosunun neredeyse yarısını gerçekleştirdi. Ankara Ticaret Odası olarak emrinizde olduğumuzu buradan hepinize ifade etmek isterim.” açıklamasında bulundu.

"Buradaki çalışmalar gençlerin heyecanını tetikledi" 

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, kümelenmelerin Ankara için büyük bir şans olduğunu belirtti. Yıldız şunları kaydetti: “Bugün geldiğimiz noktada kendimiz yerli ve milli kaynaklarımızla pek çok şeyi üretebildiğimizi gördük. Çünkü bizim esas itibariyle kendimizi ikna etmemiz gereken husus şuydu; dünyanın farklı yerlerinde farklı yöntemlerle teknolojik üretim gerçekleşiyor olabilir ama her milletin farklı bir kökü, farklı bir yapısı vardır. Bizim de kökümüzde, mazimizde Ahi geleneği var. Organize Sanayi Bölgeleri de aslında işleyişleri itibariyle Ahi geleneğinin günümüzdeki temsilcileri.  Kendi içlerindeki iş ahlakını yeşerterek, dünyada bizim belki de söz sahibi olmamızın kapısını aralayacak faaliyetlerde bulunuyorlar. Ülkemizdeki gençlerin de bir heyecana ihtiyacı vardı. Buradaki çalışmalar da o heyecanı emin olun tetikledi.” 

“Tasarım işin içine daha fazla katılmalı”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, OSTİM bünyesinden doğan OSSA’nın, bir model oluşturma yönüne gittiğini vurguladı. Bu modelden hareketle İstanbul’da da SAHA Kümelenmesi kurulduğunu kaydeden Demir, “Bu modellerin Türkiye’de başka yerlerde de tekrarlanması hatta Ankara’yı belki daha kapsayıcı bir modele dönüşmesini temenni ediyoruz. Çünkü savunma sanayii popüler bir alan olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak, burada gerek ve yeter şartları çok sıkı takip etmek ve yerine getirmek zorundayız ki sürdürülebilir ve giderek ivmelenen ve hızını artıran bir savunma sanayiimiz oluşagelsin.” ifadelerini kullandı.

Demir konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “OSSA’nın geldiği noktada tabi zaman zaman ziyaretlerimizde de belirttiğimiz gibi; artık iyi metal kesen, parça işleyen işçilikle ilgili bir katma değer koyan yapısının değişmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz çok iyi metal işleyen firmalarımızı tebrik ediyoruz ama artık boyut değiştirmek gerektiğini, tasarım, malzemenin, dizaynın beyin gücünün, beyin terinin de işin içine giderek daha fazla katılmasını temenni ediyoruz.

“Tezgahlar artık ülkemizde yapılmalı”

İkinci husus ise çok iyi metal işleyen tezgahların artık ülkemizde yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir husus ise; çok küçük gördüğümüz alt sistem bazında, parça bazında; mercekti, kabloydu, detektördü bu gibi konularda da artık yerli ürünlerimizin içinde sağdan soldan girmiş bir dizi yabancı ürünün olmasını istemiyoruz.

Tabii ki harcıalem olanlarla ilgili olarak fazla bir sorunumuz olmayabilir ama yerli ürün dediğimizde, bugünlerde çeşitli ortamlarda karşımıza çıkan tedarikle ilgili engelleri görüyoruz. Buna parantez içinde bir anlamda sevindiğimiz oluyor. Çünkü farkındalığımızı sağlıyor biz her ne kadar çırpınsak didinsek de aman ha yerli üretin, alt bileşenlere dikkat edin desek de firmalarımız bunu bir şekilde işin içine katmış olabiliyorlar ama bir duvara vurduklarında da bize geliyorlar. Biz iyi ki duvara vurdunuz; biz bunu çözeriz deyip, kolları sıvıyoruz.

ASELSAN’ın 4’te 1, 5’te 1 büyüklüğünde şirketlerin olması gerektiğini söylüyoruz. Piramidimiz sivrileşmiş ise yani 1 milyara yaklaşan şirketlerimiz 3-5 tane varsa, altında bizim 300, 200, 100 milyon dolarlık şirketlerimiz yoksa bunu büyük bir eksiklik olarak görüyoruz ve olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun yolunun da OSSA gibi kümelenmelerin bir araya gelerek seslerini duyurmaları hatta kümelenme modellerini diğer taraflara yansıtaraktan iddialı oyuncular olarak; aralarında gerektiğinde çeşitli firmaları bir araya getirip bir iş birliği modeli ile sistemlere talip olmalarını ve burada belki bazı konularda ana yüklenici olarak denkleme girmelerini bekliyoruz.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak sektörü desteklemek adına çeşitli faaliyetlerimiz oluyor, olmaya devam edecek. Sürekli gözümüz gönlümüz sizlerle olacak.

Belirli ürünleri ve firmaları belki bir araya getirip, kullanımında memnun olunan gerçekten, hizmet sektörü olsun, üretim sektörü olsun, sektörlerine göre bunların öne çıkartılıp, sektördeki bütün oyuncuların kullanımını mecburi hale getirirken kullanımla ilgili gerek eğitim, gerek danışmanlık, gerekse sistemin tedariki kullanımı ile ilgili maddi manevi desteklerde dahil olmak üzere imkan sağlayıp, yaygınlaştırıp Türkiye’de yabancı bağımlı bir kurumsal yönetim sisteminden kurtulup, giderek tabandan, tavana doğru zorlayacak şekilde Türkiye’nin kendi kurumsal yönetim sistemlerini yerli kaynaklarla yapması, geliştirmesi dünyada önemli ölçüde kullanılan ve örnek gösterilecek bir modele geçmesini bekliyoruz. Bu konuda da bizler destek vermeye hazırız. Modeli de az çok arkadaşlarımız biliyor. Bir araya gelip bunun kullanımını yaygınlaştırarak çeşitli faaliyetleri yapabiliriz.”

Genel Kurulda konuşmaların ardından Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda OSSA’nın yeni dönemi şu isimlerden oluştu:

  • Yönetim Kurulu (Asil): Küçükpazarlı Havacılık/Taha Küçükpazarlı, EMGE/Ahmet Mithat Ertuğ, Hezarfen Havacılık/Emre Fidan, Dora Makina/Bekir Sağlamyürek, Alkan Makine/Mehmet Alkan, Öznur Makine/Durali Ekiciler, UDEA/ İbrahim Uğurlu.
  • Denetim Kurulu (Asil): Tolga Plastik/Mehmet Hakan Atalay, Metalurji Akdağ Isıl İşlem/ Harun Otacı, Arıtes/Utku Karaca