OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ (OSSA) DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ (OSSA) DERNEĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin 7’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde, 25/01/2023 tarihinde, saat 09:30 'da salt çoğunluklasalt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/02/2023 tarihinde aynı saat ve yerde (OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle / Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, firmanızı 7. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-2’deki “Temsilci Bildirim Formu”nu düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder, saygılarımızı sunarız.  

 

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Derneği

Yönetim Kurulu

 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 18 Ocak 2023’tür. Temsilci Bildirim Formunu aşağıda belirtilen mail adresine iletmeniz ve ıslak imzalı olarak Genel Kurul Toplantısına getirmeniz önemle rica olunur.

LCV: ugur.aydin@ostim.org.tr 

 

Gündem: 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Başkanlık Divanının Seçimi,
  3. Yönetim Kurulu 2021 – 2022 Faaliyet Raporu, İşletme Gelir - Gider Hesaplarının ve Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Ayrı Ayrı İbraları,
  4. 2023 – 2024 Yılları Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması,
  5. Üyelik Giriş Ücretinin Belirlenmesi,
  6. Yıllık Üyelik Aidatının Belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,
  8. Dilek ve Temenniler,
  9. Kapanış.

 

EK-1 (Hazirun Listesi)

EK-2 (Temsilci Bildirim Yazısı)