Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Ekleme Tarihi 4.05.2013

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Genel Kurulu OSTİM-ODTÜ Teknokent toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurulda küme aracılığı ile sektör üreticilerinin yetenek ve potansiyellerinin artırılması hedef alındı.

 OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Genel Kurulu OSTİM-ODTÜ Teknokent toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kurulda küme aracılığı ile sektör üreticilerinin yetenek ve potansiyellerinin artırılması hedef alındı.

Ostim Savunma Sanayi Sektörünü bir araya getiren Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği genel kurul yaptı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM KOSGEB Müdürü Mehmet Tezyetiş, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Bölge Müdürü Adem Arıcı ile savunma sanayi sektör üreticilerinin katıldığı genel kurulda, divan başkanlığına Orhan Aydın, üyeliklere de KOSGEB Başkan Danışmanı Murat Kepir ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı Helikopter Daire Başkanı Köksal Liman seçildi.

Kurulda bir önceki döneme ilişkin faaliyetler özetlenirken, yeni çalışma dönemine ilişkin çalışma programı da sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Ayrıca, OSSA’nın yeni yönetim ve denetim kurulu üye seçimleri de yapıldı. Seçimler sonucunda Mithat Ertuğ, Hamdi Tavşan, Nihat Özönder, Ali Han, Behzat Zeydan, Sedat Çelikdoğan ve Ümit Çağlayan yönetim kuruluna seçildiler.

Özdebir: Maya tuttu!

Orhan Bey 2007 yılında başladığı bu kümelenme çalışmalarında çok iyi noktalara gelindiğini belirten Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, kümelenmede gelinen bugünkü noktayı “maya tuttu” ifadesiyle dile getirdi. Özdebir şöyle devam etti: “Çok güzel tuttu, birçok güzel kümelenme çalışması yürütülmeye başlandı. En önemlilerinden biri de OSSA. Bu sinerjinin yaratılmasında Sayın Orhan Aydın’ın emeği de inkâr edilemez. Diğer önemli kuruluş da Savunma Sanayi Müsteşarlığı’dır. SSM aslında çok önemli işler yapıyor. Bizim ülke olarak istenen gelişmeyi sağlayabilmemiz için daha yüksek katma değerli ürünler yapabiliyor olmamız lazım. Teknoloji seviyemizi yükseltecek işler yapmamız gerekiyor. SSM de ürünlerin millileştirilmesi için yaptığı çalışma ile Ankara’da bir park yarattı. SSM sadece silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını sağlamıyor, bu sektörü de yönetiyor. SSM’nin yaptığı bu stratejiyi diğer tüm bakanlıkların ve kurumların yaparak, yerel olarak sanayi gelişimine katkıda bulunmaları gerekiyor. Bölgesel sanayi gelişimi sadece ana yüklenicilerle olmaz. Bu gelişimin asıl kahramanları sizlersiniz. Kümelenme çalışmaları sayesinde üretim tabana yayıldı. Ayrıca OSSA sayesinde havacılık ve uzay sanayinin de merkezi Ankara oldu, Başbakanımız tarafından açıklandı. Bu çalışmalar yapılmasaydı havacılık sanayinin merkezi Eskişehir veya İzmir olarak biçimlenebilirdi.” Tüm bu başarıların birlikte olmaktan kaynaklandığını belirten Özdebir, “Bundan sonra daha da çok birlikte olacağız, daha çok şey başaracağız, daha çok üreteceğiz” dedi.

“Marka yaratmamız lazım”

Ülke sanayisinin gelişimi, ülke imajının yükseltilmesi için daha kaliteli üretim yapmaya yönelmemiz gerekir diyen Özdebir “marka yaratmamız lazım” vurgusu yaptı. Bu alanda yapılacak en prestijli iş de uçak üretimidir diyen Özdebir şöyle devam etti: “Uçağınız varsa, hava uçuyorsa, siz teknoloji olarak birçok ülkeden ayrışmış durumdasınızdır. Hele ki bunu bir ticari uçak, bir savaş uçağı haline getirip başka ülkelere de satabiliyorsanız bu ülke imajını bir kat daha arttırır. Onun arkasından araba, onun arkasından motor… İnşallah bu konuların hepsinde güzel gelişmeler olacak. Yeter ki istikrar olsun, sizler gibi bir araya gelinebilsin.”

Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği, Belediyenin hangi ürünleri yerli üreticiden tedarik edebileceğine ilişkin bir de çalışma yürüttüklerini söyleyen Özdebir, bu konunun koordinatörlüğüne de Orhan Aydın’ın getirildiğini sözlerine ekledi.

Aydın: Emeklerimizin sonuçlarını görmekten mutluyuz

OSSA’nın yaptığı faaliyetler sayesinde Ankara’nın savunma sanayi ile özdeşleştiğini söyleyen Aydın, bu sonuçları görmekten son derece mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Kümenin organizasyonu ve yapısı bizi çok heyecanlandırıyor. Kümelenmenin içinde yer alan kurum ve kuruluşlarımız çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar, savunma sanayi ve havacılık gibi çok üst bir sektörde görev alıyorlar. Bölgemizin ve Ankara’nın bu iki sektörle özdeşleşmiş olmasında bugüne kadar yapılan çalışmaların büyük katkısı oldu. Biz, sadece OSTİM’deki firmalarımızı bir araya getirerek onların sinerjisini arttırmak için çıktığımız yolculukta, bugün adeta Türkiye’de bu sektöre imza atan, sektörün politikalarına yön veren, bölgesel kalkınmaya destek olan bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Biz bu sonuçları görmenin keyfini yaşıyoruz. Küme üyesi firmalarımız şu anda Ankara ve Türkiye sanayisinin başrol oyuncusu durumuna geldi.”

Ünal: “Sektörümüzün kapasitesini ve yeteneğini arttıracağız”

OSSA Yönetim Kurulu’nun 2012 için hazırladığı faaliyet planının müzakere edildiği genel kurulda, oluşturulan faaliyet plânı 3 ana başlıkta katılımcılarla paylaşıldı. Buna göre, 2012 yılında OSSA dış algılanma ve tanınırlık faaliyetleri, kurumsallaşma, fon kaynakları ve gelir yaratma alanlarında çalışmalar yapacak. OSSA Küme Koordinatörü Hilal Ünal planlanan faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

“OSSA olarak 2011 yılı içinde dernekleşme sürecimizi tamamlayarak bir tüzel kimliğe kavuştuk. Bu fon ve kaynaklara başvurabilmek için en önemli adımdı. 2012 yılında firmalarımızın ürün ve sistemlerini geliştirebilmek, ihracat kapasitelerini arttırabilmek ve rekabet düzeylerini yükseltebilmek için çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarda da Ekonomi Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Kurulu, Kalkınma Ajansı gibi destekleyici kurumların fonlarından faydalanmayı plânlıyoruz. Ayrıca kurumsallaşma çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Firmalarımızın teknolojiyi kullanma düzeylerini arttırmak için, işbirliği içinde olduğumuz üniversitelerle Ar-Ge çalışmaları yapacağız. 2011 yılında olduğu 2012 yılında da, sektördeki önemli fuarları, kongreleri, sempozyumları takip ederek firmalarımızın katılımlarını sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerle amacımız OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi firmalarımızın yurt içi ve dışında bilinirliklerini ve iş kapasitelerini arttırmaktır.”