OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ DERNEĞİ 6. OLAĞAN GENEL KURULU 

Derneğimizin 6’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde, 31/03/2021 tarihinde, saat: 10:00 'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 15/04/2021 tarihinde aynı saat ve yerde (OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle / Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 6. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 11 Nisan 2021’dir.

LCV: ugur.aydin@ostim.org.tr

 

Gündem: 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Başkanlık Divanının Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İşletme Gelir - Gider Hesaplarının ve Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Ayrı Ayrı İbraları
  4. 2021 – 2022 Yılları Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması
  5. Üyelik Giriş Ücretinin Belirlenmesi,
  6. Yıllık Üyelik Aidatının Belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

 

İMZALI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ