OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Çoğunluk Aranmaksızın Gerçekleşecek 2. Toplantısı Hakkında

Derneğimizin 6’inci Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 24/06/2021 tarihinde, saat: 09:30 'da salt çoğunluk aranmaksızın OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle / Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 6. Olağan Genel Kurulumuz 2. Toplantısında temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

Gündem: 

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Başkanlık Divanının Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İşletme Gelir - Gider Hesaplarının ve Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması ve Ayrı Ayrı İbraları
  4. 2021 – 2022 Yılları Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi ve Tahmini Bütçesinin Görüşülüp Karara Bağlanması
  5. Üyelik Giriş Ücretinin Belirlenmesi,
  6. Yıllık Üyelik Aidatının Belirlenmesi,
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

 

İMZALI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ