OSSA THY TEKNİK'TE

Ekleme Tarihi 12.02.2014

OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, THY Teknik’in yerlileştirme faaliyetleri kapsamındaki davetleri ile 21 firmadan 40 kişilik bir ekip ile THY Teknik Tesislerinde teknik incelemelerde bulunmak üzere bir gezi yapmıştır. Bu ziyaretin amacı THY Teknik’in halihazırda ve önümüzdeki dönemde yurtdışından tedarik ettiği ve yurtiçi yapılabilirliği yüksek olan uçak ve yer ekipmanları parçalarının tanıtılması ve firma kabiliyetlerine göre firmalardan bu parçalar üzerine çalışmaya başlatmaktı. Yapılan sunumda THY Teknik Genel Müdürü Sn. İsmail Demir ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Halil Tokel yaptıkları sunumlarda THY Teknik’in yapısından ve gelecek ile ilgili planlarından ayrıca yerlileştirdikleri parçaları ve çalıştıkları ArGe projelerinden bahsettiler. Firmalar kabiliyetlerine göre gruplara ayrılarak hangarları ve atelyeleri gezdiler. Uçak parçalarını yakından tanıma ve yeteneklerine uygun parçalar üzerinde çalışmak için numuneler aldılar. Gezi sonrasında yapılan değerlendirme toplnatısında her firmamız THY Teknik ‘e en kısa zamanda teslim etmek üzere bir proje alarak Ankara'ya döndüler.