OSSA Millileştirme Komitesinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekleme Tarihi 5.07.2023

  • SSB, ana yükleniciler ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından oluşturulan millileştirme süreç planlamalarına OSSA’nın dahil edilmesini sağlamak,
  • SSB ihaleleri ve teklif verme süreçlerine KOBİ’lerin teşvik edilmesini sağlamak,
  • Savunma sanayinde dışa bağımlılığın ve stratejik öneme haiz olan ürün, bileşen ve hammaddelerin tedarik risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmak,
  • Mevcut ürün ve sistemlerindeki yerli malzeme oranını artırmak amacıyla millileştirme faaliyetlerine katkı sağlamak

amacıyla OSSA bünyesinde kurulan Millileştirme Komitesi ilk toplantısını OSTİM Eğitim Salonunda gerçekleştirdi.

İlgili Görseller