OSSA İletişim ve İş Birliği Komitesinin İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekleme Tarihi 11.07.2023

  • OSSA üyeleri ve paydaşları arasında sürdürülebilir iletişim ve iş birliğini oluşturmak,
  • OSSA firmalarının diğer savunma ve havacılık kümelenmeleri ile iş birliğini arttırmak,
  • OSSA firmalarının ilgili devlet kurumları (SSB, MSB, Askeri Fabrikalar vb.) ve ana yükleniciler ile iş birliğini arttırmak,
  • OSSA’nın farklı alanlardan sektörel kümelenmeler ile de sürdürülebilir bir iletişim ve işbirliği oluşturmasını sağlamak,
  • Savunma sanayi ve havacılık sektöründe ortak sorunların belirlenmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve ilgili makamlara iletilmesini sağlamak,
  • Kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamak

amacıyla OSSA bünyesinde kurulan İletişim ve İş Birliği Komitesi ilk toplantısını Hezarfen Havacılık toplantı salonunda gerçekleştirdi.