OSSA, IDEF 17'de Yerini Alıyor.

Added Date 30.3.2017

OSSA Kümelenmesi IDEF Fuarında; Hall 10, Stant No. 1012D’de yer alacaktır.