OSSA 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2. TOPLANTISININ ERTELENMESİ HAKKINDA

81 İl Valiliğine Gönderilen Kısmi Kapanma Genelgesi kapsamında; 

14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler kapsamında, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine (kapalı veya açık alanda) izin verilmeyeceği bildirilmiştir. 

Bu kapsamda 31 Mart 2021 tarihinde 1. toplantısını gerçekleştirdiğimiz OSSA 6. Olağan Genel Kurulumuz sonrasında, 15 Nisan 2021 günü Saat 10:00’da salt çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirmeyi planladığımız OSSA 6. Olağan Genel Kurulumuz 2. Toplantısı icra edilemeyecektir. 

17 Mayıs tarihi sonrasında, açıklanacak yeni tedbirleri ve/veya normalleşme süreçlerini içeren genelge kapsamında Genel Kurul toplantı tarihimiz tekrar değerlendirilecektir.

Alınacak kararlara göre OSSA 6. Olağan Genel Kurulu 2. Toplantımızın yeni tarihi ve saati üye firmalarımıza 17 Mayıs 2021 sonrası tekrar bildirilecektir. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.