MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Stratejik İş Birliği Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Ekleme Tarihi 19.06.2018

Askeri fabrika ve tersanelerin üretim, bakım, onarım, modernizasyon ve gemi inşa faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen ham madde, malzeme, yedek parça ve sistemlerin ve/veya bunlarla ilgili hizmetlerin yurt içi tedarik kaynaklarının oluşturulması maksadıyla bakan onayıyla ilgili kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla Stratejik İş Birliği Anlaşmaları için " Stratejik İş Birliği Anlaşması Kılavuzu" hazırlanmıştır. 

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve/veya Tersaneler Genel Müdürlüğünün bakım, onarım, yenileştirme, modernizasyon, imalat ve gemi üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin uygun kalite, zaman ve fiyata tedarik edilmesini ve ihtiyaç duyulan alanlarda nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayıda istekli  adayı havuzu oluşturulması maksadıyla "Onaylı Tedarikçi Adayı Değerlendirme Kılavuzu" oluşturulmuştur.

Yeni mevzuat kapsamında oluşturulan Stratejik İş Birliği Anlaşması Kılavuzu ve Onaylı Tedarikçi Adayı Değerlendirme Kılavuzunun tanıtımına yönelik olarak, 19 Haziran Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında OSTİM OSB Konferans Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim Daire Başkanı Hava İkmal Albay Ahmet Duran KARTAL ve Kalite Sistem Yönetim Daire Başkanı Hava Mühendis Albay Aysun MARKAL Stratejik İş Birliği Anlaşması Kılavuzu ve Onaylı Tedarikçi Adayı Değerlendirme Kılavuzu hakkında birer sunum gerçekleştirdi.  

İlgili Görseller