KOSGEB Tarafından İhracatta Hedef Pazarların ve Potansiyel Alıcıların Tespiti Eğitimi Gerçekleştirildi

Added Date 11.12.2020

OSSA olarak, toplam 2 gün süren ve KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri kapsamında gerçekleşen “İhracatta Hedef Pazarların ve Potansiyel Alıcıların Tespiti” eğitimine katılım sağladık.

Related Images