HAVELSAN - OSSA "Yerlileştirme ve Millileştirme İşbirliği E-Çalıştayı Başladı

Ekleme Tarihi 1.06.2021

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), HAVELSAN ile Yerlileştirme ve Millileştirme İş Birliği e-Çalıştayı düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, “Yerlileştirme sonrası atılması gereken en önemli adım ise yerli ürünlerin ihracat oranlarının artırılması. Kritik ürün ve bileşenlerin yerlileşmesi, markalaşması ve ihracatı uluslararası platformda savunma sektöründe teknolojik yetkinlik ağımızı da zenginleştirecektir.” dedi.

2 günlük etkinlikte, OSSA üyesi 42 firma HAVELSAN ile 43 farklı faaliyet alanında yerli ve milli teknolojiler üretmek için iş birliği fırsatlarını görüştü.

HAVELSAN Diyalog uygulaması ile video konferans ortamında düzenlenen çalıştayın açılışı, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı A. Mithat Ertuğ’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İhracat potansiyeli umut vaat ediyor

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, savunma sanayiinde son dönemde hayata geçirilen projelerin başarısına dikkat çekerek, “Türk savunma ve havacılık sanayii, kendi tankını, helikopterini, gemisini ve insansız hava aracını üretebilecek konuma ulaştı.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasında yerlilik oranının yüzde 70 seviyelerini aştığını hatırlatan Ertuğ, ihracatta kat edilen mesafe ve potansiyelin gelecek adına umut vaat ettiğini ifade etti.

OSSA’nın kuruluş amacı doğrultusunda ana sanayi firmalarıyla KOBİ’leri buluşturmaya pandemi koşullarına adapte olarak devam ettiklerini kaydeden Mithat Ertuğ, şu görüşleri paylaştı: “Dolayısı ile benim kahraman olarak nitelediğim KOBİ’lerimizin ana yükleniciler ile buluşmasını çok önemsiyorum. Çalıştayımız da 43 farklı faaliyet alanında 40’ın üzerinde üye firmamız ile birlikte ülkemizin önde gelen firmalarından HAVELSAN’ımızın geliştireceği teknolojilere katkılar sunmak, yerli ve milli teknolojiler üretmek amacıyla iş birliği fırsatları görüşülecek. İkili görüşmelerinin hem çalıştayımız kapsamında belirlenen konularda hem de görüşmeler sırasında anlık olarak gelişebilecek farklı ihtiyaçlara çözümler bulma noktasında verimli olacağını düşünüyorum.”

Ertuğ, bilgi güvenliğini de ön planda tutarak çalıştayı, HAVELSAN’ın geliştirdiği Diyalog programı üzerinden gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Sürdürülebilir iş birlikleri için çalışıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, pandemi döneminde KOBİ’lerin desteğiyle Türkiye’nin sanayi ve savunma sanayiinde önemli mesafeler kat ettiğini hatırlattı.

OSSA’nın savunma sanayiine olan katkılarına dikkat çeken Nacar, “OSSA, Ar-Ge ve üretim alanlarındaki yetenekleriyle savunma sanayimizde yerli ve milli üretimin artırılmasında önemli bir rol üstleniyor. OSSA üyesi firmalarımız savunma alanındaki pek çok milli projenin de çözüm ortağı. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İş Birliği (ICDDA) ile de sektörümüze ayrıca değer katıyor.” dedi.

HAVELSAN’ın sürdürülebilir iş birlikleri için çalıştığını vurgulayan Genel Müdür Nacar, “En temel düsturumuz yerli ve milli ürünler üretmek ve bu hedefe yönelik iş birliği ve stratejiler geliştirmek.” dedi.

Nacar, gelişmiş ülkelerin, korumacı politikalarla yerli ürünlerini geliştirdiğine işaret etti.

“Yerli ürünlerin ihracatı artmalı”

HAVELSAN Genel Müdürü, yerlileştirme çalışmalarında önem verdikleri konuları şöyle sırladı; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat değer zincirinin desteklenmesi, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya değer veren bir yaklaşım sergilenmesi, katma değerli ürün ihraç etme hedefiyle hareket edilmesi.

İhracata da çok önem verdiklerini anlatan Nacar, “Yerlileştirme sonrası atılması gereken en önemli adım ise yerli ürünlerin ihracat oranlarının artırılması. Yani bir ölçek ekonomisi ortaya konulması. Yurt içi katma değerimiz arttıkça, yüksek teknolojili milli ürünler ile dışa bağımlılık düzeyimiz azalacaktır. Kritik ürün ve bileşenlerin yerlileşmesi, markalaşması ve ihracatı uluslararası platformda savunma sektöründe teknolojik yetkinlik ağımızı da zenginleştirecektir.” dedi.

Sivil sanayide benzer platformlar kurulmalı

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, Türkiye’nin savunma sanayiinde dünyada sözü geçen ülkelerden biri olduğuna ancak sivil sektörlerde aynı durumda olmadığına dikkat çekti.

Yülek, “Tıbbi cihaz teknolojileri, ilaç, aşı, raylı sistemler vb. özellikle buralarda kamu sektörünün satın alma politikalarının çok koordinesiz olması sebebiyle savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı maalesef gösteremiyoruz.” dedi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sanayi gelişme platformu görevini yerine getirdiğini ve sektörün dünyada başarıyı yakaladığını dile getiren Yülek, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nın liderliğinde HAVELSAN gibi kuruluşlarımızın yerli sanayi geliştirilmesi konularındaki önceliklendirmesiyle oldu.”

OSSA’nın ve HAVELSAN’ın bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Yülek, “Bu çalışmada HAVELSAN, birçoğu sivil alanlarda da iz düşümü olan teknolojik alanlarda OSSA’nın içindeki kabiliyetleri araştırmak bunlara kendi ihtiyaçlarını, kendi vizyonunu göstermek dolayısıyla onlara liderlik yaparak Türkiye’nin bu alanlardaki yerli sınai ve teknolojik kapasitesinin oluşmasına imza atmış oluyor.” dedi.

İlgili Görseller