ELOPSİS Elektronik Optronik Savunma Sistemleri A.Ş.

YILDIZEVLER MAH. CEZAYİR CAD. 16/A 06550 ANKARA
0312 441 07 50-51       0 312 441 07 52      g.yilmaz@elopsis.net, elopsis@elopsis.net, info@elopsis.net      www.elopsis.net

Firmamız; 1995 yılı başında, danışmanlık ve temsilcilik yapmak amacıyla bir aile şirketi olarak kurulmuştur. Başlangıçta, ağırlıklı olarak askeri malzemeler olmak üzere,kamu kuruluşlarının yurtdışından alımını yapmak durumunda oldukları yedek parçaların teminine aracılık etmiş, gerektiğinde yedek parçalar ithal ederek ilgili kuruluşlara teslim etmiştir.

Bunun yanında firmamız,mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermekte olup, temsil yetkisi alınmış yabancı firmaların ürünlerini tanıtma ve pazarlama konularında çalışmaktadır. Savunma sanayimizin gelişmesine paralel olarak; temsil edilen ve danışmanlık hizmeti verilen firmalara yeri ve zamanı geldikçe,Türkiye’ye hazır ürün satmaya çalışmak yerine,işbirliği ve teknoloji transferi yönünde çalışmalarının daha verimli olacağı fikri aşılanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, Denizaltı Periskop bakım onarımlarında/yenilenmelerinde ve ALTAY Milli Tank Projesi’nde temsil ettiğimiz firmalar ile birlikte yer almak mümkün olmuştur.

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimizin yerli Ataletsel Navigasyon Sistemi(INS) geliştirme çalışmalarında, alt ünite tedarikçiliği görevini üstlenmiş bulunmakta olup, bu konuda faaliyetlerimize devam etmekteyiz.Yabancı üretici firmalar ile temsilcilik, danışmanlık ve distrübitörlük ilişkileri,ayrıca alınan eğitimler,zaman içinde firma personelimizin teknik altyapısının gelişmesini sağlamıştır.


Öz kaynak kullanabilme imkanlarımızın gelişmesine paralel olarak, tamamen yerli imkanları ve gelişmiş olan teknik altyapımızı değerlendirerek; optik ve optronik alanda bakım onarım hizmetleri vermeyi hedefleyen bir merkezi, tesis etmemiz mümkün olmuştur ve tesisimiz 2013 yılı başından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Halen merkezimizde,Hedef Koordinat Belirleme Sistemleri çözümlemeleri,Lazer Mesafe Ölçme Cihazları( AZ30-AZ40/LH30-LP40) bakım onarımı aktif olarak devam etmektedir. Bu kapsamda,yurt dışından da kullanıcılar tarafından arızalanan cihazlar merkeze gönderilmektedir. Bu cihazlar onarılarak geri gönderilmekte ve ülkemize döviz kazandırıcı ‘Hizmet İhracı’ yapılmaktadır.

Bunun yanında, Gözetleme ve Sınır Güvenlik Sistemleri ile Askeri Tip Navigasyon Sistemleri konularında yurt içi ve ülkemizden yapılacak ihracat projelerinde, sistem entegratörü ve üretici firmalara tedarikçi olma faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Bakım onarım kabiliyetlerimizi geliştirmek birinci derecede önem verdiğimiz bir konudur.Bir taraftan kabiliyetimiz içinde bulunan cihazlar için bir coğrafi bölge servisi olmak ve hizmet ihracı imkanımızı arttırmak için çalışmalarımız sürmekte olup,diğer yandan da daha farklı ve model cihazların bakım onarım imkan kabiliyetini kazanarak, ülkemizden bakım onarım için yurt dışına cihaz gönderimini azaltmaya çalışmaktayız. Bu konuda planlanmış yatırımlarımız bulunmakta ve gerekli kabiliyetleri kazanmak için faaliyetlerimiz devam etmektedir. Kurulduğu 1995 yılından bu yana daima kendini ve müşteri portföyünü geliştirmeyi amaçlamış firma yönetimi olarak, güçlü yüksek bir yerli katkı ile ihracata yönelmiş bir savunma sanayisini geliştirerek yönlendirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız.

Sertifikaları

ISO 9001
Tesis Güvenlik
İletişim Bilgileri