EACP WG Internalization Toplantısına Katılım Gösterdik

Ekleme Tarihi 26.06.2024

OSSA olarak üyesi olduğumuz EACP( Avrupa Havacılık Kümelenme Birliği)'nin aylık "Internalization" adlı çalışma grubunun toplantısına katıldık. Toplantıda kümemiz ve Avrupa'daki diğer havacılık kümelerinin yaşadığı ortak sorunlar ele alındı.

Ayrıca toplantıda ICDDA etkinliğimizi Avrupa'daki diğer kümelere tanıtarak kendi üyelerini bilgilendirmelerini ve desteklerini rica ettik.