EACP Toplantısına Katılım Sağlandı

Ekleme Tarihi 8.03.2024

Üyesi olduğumuz Avrupa Havacılık Kümelenmesi(EACP)'nin aylık toplantısına katılım sağlandı.