Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Bilgilendirme Toplantısına Katıldık

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından online olarak düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Bilgilendirme Toplantısına katıldık. Türkiye ekonomi ve sanayisinin yeşil dönüşümü; kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi konuları hakkında Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Demet Işıl Karakurt tarafından kapsamlı bilgilendirme yapıldı.