EBSO-OSSA Ziyareti

Added Date 04.05.2013

Ege Bölgesi Sanayi Odası yetkilileri OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'ni (OSSA) ziyaret ederek savunma sanayii ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

 Ege Bölgesi Sanayi Odası yetkilileri OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi'ni (OSSA) ziyaret ederek savunma sanayii ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.