BİLGİPARK Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Yazılım Tasarım Eğitim Dan. Ltd. Şti.

Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş Merkezi E Blok 1/107 Yenimahalle / ANKARA
0850 333 31 65       hsc@bilgipark.com.tr, akirbas@bilgipark.com.tr      www.bilgipark.com.tr

2004 yılında kurulan şirketimiz ve bağlı işletmeler bünyesinde; Yönetim Danışmanı, Endüstri Mühendisleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Uzmanları, Yazılım Mühendisleri, Erp Uzmanları ve Mali Müşavirler gibi geniş ve uzman bir çalışma ekibi bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

BİLGİPARK Grubunun misyonu , işletmelerin tüm iş süreçlerinin yapılandırılması, geliştirilmesi ve optimize edilmesi gibi kurumsal projelerin ihtiyacı olan ve farklı alanlarda uzmanlık ve tecrübe gerektiren danışmanlık müşavirlik ihtiyaçlarını, işletmelerin tek bir danışmanlık firması çatısı altında bulabilmesi ve hizmet alabilmesidir.  

VİZYONUMUZ

2020 Yılı sonuna kadar Savunma Sanayi Sektöründe Erp Çözümleri ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri ile İç Anadolu Bölgesinde sektörünün lider firması konumuna gelmek.    

ERP ÇÖZÜMLERİMİZ 

AtikSE Sistem Entegratörü Satış, Pazarlama, Finans, Lojistik, Depo Otomasyonu, Proje Yönetimi, Dış Ticaret, Bütçe, B2B, İş Akış Yönetimi, Genel Muhasebe ve daha birçok modülün yer aldığı paket. 

AtikİM İmalat Yönetim Sistemi Ürün Ağacı Yönetimi, İş Emri, Faaliyet Yönetimi, Operasyon ve Makine Yönetimi, Bakım Yönetimi, MRP-1, MRP-2, Üretim Çizelgeleme, Planlama, Satın Alma Yönetimi ve diğer üretim modüllerinden oluşan imalat çözüm paketi. 

AtikİK İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi İşe Alma, Sicil Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Çalışan Portalı, Bordro, İSG, İcra, Ücret Yönetimi ve Performans Yönetimi gibi ana modüllerin yanı sıra daha birçok modülden oluşan çözüm paketi. 

AtikEBelge E-Devlet Çözümleri E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İhracat, E-İrsaliye modülleri. 

AtikON Sektörel Uygulamalar ve Özel Çözümler Perakende, CRM, Teknik Servis, E-Ticaret, Sanal POS modüllerinden oluşan çözüm paketi. 

AScada Üretimden Veri Toplama Otomasyonu Makine, Personel verilerini kablosuz olarak toplayıp OEE ve diğer verimlilik analizlerini yaparak sonuçlarını görüntüleyen otomasyon paketi. 

BİLGİPARK İle Çalışmak

Bilgipark, hızla değişen koşullar karşısında mevcut problemleri günlük acil çözümlerle değil, kalıcı ve bütünsel yaklaşımlarla çözümler önererek işletmelere hizmet vermektedir.  BİLGİPARK, matris organizasyon yapısı ile proje gereklilikleri ve müşteri ihtiyaçlarına göre ekibini, uzmanlar, danışmanlar ve iş ortakları ile zenginleştirerek geniş bir proje kadrosu oluşturabilmekte, küresel ve yenilikçi anlayışı ile öncelikle kuruluşları analiz ederek ihtiyaçlarını belirlemekte, sonrasında küresel düşün, yerel davran yönetim anlayışı ile etkin çözümler üretmektedir.

BİLGİPARK ERP Proje Yönetim Metodu

TANIŞMA AÇILIŞ        : Proje ekibinin oluşturulması ve açılış toplantısı. Proje Yol Haritası

ANALİZ                        : Uyarlama yapılacak iş süreçlerinin analizi, saha ve masabaşı çalışmalar.

TASARIM                     : Yazılım alt yapı çalışmaları, kullanıcılar, parametreler, ekran  

                                      tasarımları, çıktı ve rapor tasarımları. 

UYARLAMA-EĞİTİM    : Proje Takvimi doğrultusunda, iş süreçlerinin yazılıma uyarlanması.

KAPANIŞ                     : Kapanış Raporunun sunumu, kapanış mutabakı ve müşteri memnuniyet ankedi,  

                                      varsa eksiklerin tamamlanarak kapanış.

DESTEK GELİŞTİRME: Uyarlama aşaması sonrası çağrı merkezi, yerinde destek, yeni kullanıcı

       eğitimleri ve şirket iş süreçlerindeki değişimler doğrultusunda revizyon

       ve geliştirme süreci.

Bilgipark’ın İşletmenize değer katabileceği diğer iş geliştirme alanları;

 • Muhasebe ve Finans Sistemleri Kurulması/Geliştirilmesi
  • Tek Veri Girişinden Entegre Çalışan Yönetsel/Vergisel Muhasebe Sistemi
  • Tahsilat Yönetimi/Cari Teminat/Risk/Limit Yönetim Sistemi
  • OPS Planlı Ödeme Sistemi
  • Maliyet Muhasebesi Sistemi
  • Plasiyer Performans Değerlendirme ve Prim Sistemleri
  • Kar/Zarar-Bilanço/Maliyet Raporlama Sistemleri
  • Grup Şirket Konsolide Mali Sistem ve Raporlama Sistemi
 • İnsan Kaynakları Sistemi Kurulması/Geliştirilmesi
  • İnsan Kaynakları Departmanı Kurulması/Yeniden Yapılandırılması
  • İK Süreçlerinin Oluşturulması(Seçme/İşe Alım/Oryantasyon/Puantaj/İşten Çıkış/Bordro/Özlük/İSG/Resmi Bildirimler)
  • İK Süreçlerinin ERP Yazılımına Uyarlanması
  • Personel Yönetmeliği Hazırlanması ve Disiplin Sistemi
  • İş ve Ücret Değerleme Sistemi
  • Sosyal Politikalar/Motivasyon/Takdir Tanıma/Memnuniyet Analizi/Rehberlik
  • Sisteme Katılma/Kaızen/Öneri Değerlendirme Sistemleri
 • Üretim ve Verimlilik Sistemleri
  • İdeal Üretim Modeli Geliştirme-Seri Üretim/Proje Üretim/Atölye Tipi Üretim
  • Üretim Akış Şeması/Operasyonlar/Standart Zamanlar/Hat Dengeleme
  • Üretim Fark Analizleri ve Darboğaz Analizleri
  • Üretim Yerleşke Analizi ve Layout Tasarımı
  • Üretimde Verimlilik-Performans Ölçme ve Primlendirme
  • 5S Modeli Uygulamaları-Yalın Üretim/Ergonomi
  • Fire Minimizasyonu
 • Hedeflerle Yönetim Sistemi Kurulması
  • Bütçe Sistemi-Satış/Satınalma/İşletme Giderleri/Yatırım Bütçeleri
  • Gerçek Zamanlı Hedeflenen/Gerçekleşen Bütçe İzleme Raporları
  • Gerçek Zamanlı Bütçeden Nakit Akış Yönetim Raporları
  • Ürün/Bölge/Müşteri/Plasiyer Bazında Hedef/Gerçekleşen Performans Raporları
  • Satış/Üretim/İşçilik/Genel Gider Verimlilik Yönetim Sistemi ve Raporları
  • Bireysel Performans ve Ödüllendirme Sistemleri
 • Sürdürülebilir Kurumsal Yönetim Sistemleri
  • Organizasyon/İş Akışları/İş ve Görev Tanımları/Formlar/Prosedür ve Talimatlar
  • Kurumsal Kimlik-Vizyon/Misyon/Temel Değerler
  • Şirket Yönetim Anayasası-Hissedar,Yönetim ve İcra Mekanizmaları ve Roller/Hissedar Politikaları/Gelecek Kuşak Kariyer ve Gelişim Planları

Certificates

ISO 9001
TSE EN 9000
Contact Information